ПИСМА

 

    Дневен дом за рехабилитация и интеграция

     на интелектуално увредени лица - гр. Дряново

 

    Международен фолклорен фестивал - Велико Търново

 

    г-н Софрониев

 

    г-жа Николина Димитрова - гр. Свищов