Р П У  В  РЕГИОНА

  .   .  .

 

 

       

        В структурата на Регионална дирекция на вътрешните работи   В.Търново са включени 7 РПУ: