СТРУКТУРА

 

 

Основните структурни звена на МВР са националните и териториалните служби, дирекциите на специализираната и общата администрация, учебните заведения, научноизследователските и научно-приложните институти и Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ).

Задачите, дейностите, органите и правомощията на Регионална дирекция на вътрешните работи - гр. Велико Търново, като териториална служба на МВР, се определят от общите функции на министерството, изпълнявани на територията на Великотърновска област.

Структурата на РДВР - В.Търново обхваща следните звена: